Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud
'Wanneer wij het verleden vergeten, zijn we gedoemd het te herhalen. Immers, met ervaringen uit het verleden is veelal het heden bepaald, maar in het heden ligt tevens het heil en het onheil van de toekomst besloten. Daarom: 'Lest we forget!', oftewel 'Opdat we niet vergeten!' (oud-Ireneman L.R. van Vliet)

Naast geschiedschrijving beoogt deze website ook een eerbetoon te zijn aan de mannen van de Irene Brigade. Door hun idealisme, bereidheid en inzet hebben zij in de Tweede Wereldoorlog bijgedragen aan de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland.
                           
Gevechten bij Beringen in België. Linksvoor een soldaat van de Brigade met een Engelse korporaal (Coll. J. Didden en M. Swarts)

Ruim 1200 Nederlandse militairen trokken zich, na de nodige omzwervingen, in mei en juni 1940 terug naar Engeland. Ze waren afkomstig van de Infanterie, Korps wielrijders, Cavalerie, Artillerie, Genie, Luchtvaartafdeling, Politietroepen en Marechaussee. Zij vormden de aanzet voor een Nederlandse strijdmacht in Groot-Brittannië. In de begindagen werd ze Detachement Koninklijke Nederlandsche Troepen in Groot  Brittanië genoemd, spoedig gevolgd door het Nederlandsch Legioen. Op 11 januari 1941 werd de Koninklijke Nederlandsche Brigade officieel opgericht. De uiteindelijk naam, De Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene, kreeg zij enkele maanden  later op 27 augustus 1941, toen Koningin Wilhelmina de Brigade het vaandel met daarop de naam van haar kleinkind officieel overhandigde. Tot de invasie in 1944 bleef deze 'Irenebrigade' gelegerd in diverse plaatsen in Engeland.

Hier vindt u een reconstructie van de geschiedenis van deze legendarische brigade. Mogen alle oud-leden hiervan zich herkennen in een website, die een deel van hun leven tot onderwerp heeft.

Deze website is verkozen tot digitaal erfgoed door:

©  2021 Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, Oirschot. Alle rechten voorbehouden. Reproduceren van getoond materiaal is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van genoemde Stichting. Voor informatie: Richard van de Velde, zie contactbutton.


Terug naar de inhoud