2019 - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

2019

Laatste nieuws
Januari

Op 11 januari was het de 78e Regimentsjaardag. Op 11 januari 1941 werd in Congleton de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ opgericht. Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene viert dat feit nog elk jaar op de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Bij de ceremonie bij het terrein van het monument worden de slachtoffers van de Veldtocht herdacht door hun namen te noemen en door ze “present” te melden. Opdat wij hen niet vergeten.
Ditmaal ook een historisch moment toen in de Dagorder van de bataljonscommandant het volgende werd meegedeeld:
“Vandaag op 11 januari 2019, wordt het invasiekoord, op voordracht van de oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, ook toegekend aan alle militairen, die tussen 1945 en 1982 registratief ingedeeld zijn geweest bij het Regiment, inbegrepen alle missies in deze periode.
Door het toekennen van het invasiekoord aan alle leden van ons Regiment, hoop ik op een versterking van de onderlinge verbondenheid en verbroedering tussen alle bovengenoemde geledingen binnen het Regiment, zonder daarbij Regimentsgenoten uit te sluiten.
Getekend door de Regimentscommandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Lkol H. Gorissen
Oirschot, 11 januari 2019.”

Voorzitter Genmaj b.d. Rudi Hemmes van de VOSKNBPI voegde de daad bij het woord om na zijn speech voorzitter Harry Vleeming van de Vereniging van Oud-Strijders Indië Bataljons Garderegiment Prinses Irene als eerste dit koord uit te reiken. Harry benadrukte daarna in een bevlogen speech dat de verschillende geledingen van het Regiment hierdoor nog dichter naar elkaar toe zijn gekomen.
Op 1 februari a.s. zullen de eerste van de waarschijnlijk honderden invasiekoorden uitgereikt worden. Klik hier als u hiervoor ook in aanmerking wenst te komen.

Na afloop van deze ceremonie kunnen in de kantine herinneringen worden gedeeld en kan iedereen bijpraten met oude vrienden. Een hardloopwedstrijd en schieten staat ook op het programma voor de actievere fuseliers.
Terug naar de inhoud