Sport in de Brigade - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Sport in de Brigade

Wolverhampton > Wrottesley Park > Sport
In het vooroorlogse Nederlandse leger werd niet zoveel aandacht besteed aan sport en lichamelijke oefeningen. Eerste luitenant  K. Rijkens was Algemeen Sportleider van de Koninklijke Nederlandse Brigade. Het was zijn taak om de ‘troop’ weer in een zo’n goed mogelijke conditie te brengen.
Sport in de  Brigade
Door Koos Rijkens

Karikatuur van Koos Rijkens  
 
Ongetwijfeld zal  het voor velen van u, oude makkers, interessant zijn even terug te duiken in de  geschiedenis van de jaren toen we nog in staat waren "zonder pijn en ongemak"  onze armen rond te zwaaien, over hoge schuttingen te klimmen, van rijdende  auto's te springen enzovoorts.
Voor zover m'n  geheugen het toelaat en aan de hand van oude foto's en wedstrijdprogramma's uit  die periode, zal ik trachten dit weer wat op te rakelen.
HOE HET BEGON
Het  Dan-Y-Craig-Camp in Porthcawl (Wales) keek in juni 1940 wel zeer vreemd op toen  daar Nederlandse militairen neerstreken. Het was me wel een mengelmoesje hoor!  Oud en jong, infanteristen, artilleristen, cavaleristen, vliegers enz. enz.  teveel soorten om ze allemaal op te noemen. En met een moreel?! Gewoon slecht,  maar hoe zou je het ook anders kunnen verwachten na alles wat er in de afgelopen  weken met hen was gepasseerd. Vertrouwen in wat? Doch ik hoef er niet over uit  te wijden, allen, die het meegemaakt hebben weten wat voor toestand het die  bewuste weken was!
En wat we  dagelijks deden? Overdag tenten afbreken om die vervolgens een 50-tal meters  verder weer op te zetten. En 's avonds aan de bar (op kistjes) hangen, of  Porthcawl onveilig maken.
Het was toen de  commandant van het zogenaamde Nederlandse Legioen, de majoor Sas (voormalig  Nederlands Militaire Attaché in Berlijn) , die mij, (de toenmalige luitenant  Koos Rijkens) opdroeg de sport ter hand te nemen. "Jij bent gymnastiekleraar,"  zei hij, "ga maar aan de slag en tracht ze tot enige actie te brengen."
Dus,  ondergetekende aan de slag. Sportbroekjeshemdjes, schoenen en wat sportmateriaal  aangeschaft en zo zijn wij, sergt. De Dauwe, Granneman en ondergetekende  begonnen.
'Morgens P.T., 's  middags voetbal en atletiekwedstrijden en 1 x per week een veldloop door de  duinen. En warempel, het draaide ook nog!
CONGLETON
 P.T.-training in Congleton

In de herfst van  1940 werd het legioen - hoe hebben ze die naam kunnen verzinnen, want bij het  woordje "legioen" gaan mijn gedachten uit in de richting van de Romeinse  heirscharen - verplaatst naar het stadje Congleton (Cheshire) in de Midlands en  daar konden we onze gymnastiek- en sportlessen geven in die oude en afgedankte  cotton mills en op het voetbalterrein van de plaatselijke voetbalclub. Het was  telkens wel oppassen geblazen dat je niet door de vloer van die mills zakte.
De luitenant  Hendriks, die aan mij was toegevoegd voor de 'O' (ontspanningsafdeling) en ik,  hadden een bureautje in de een of andere shop.
Van alles werd er  georganiseerd, zowel op  sport als op ontspanningsgebied, dansavonden, concerten etc. Ik herinner me nog dat 't gezamenlijke Kerstfeest toen in 1940 in de Townhall gehouden werd. Die feestavonden werden meestal muzikaal  opgeluisterd door een uitstekende band, waarbij o.a. Max Geldray, Kees van  Dijk, Max Polak en anderen meespeelden.  En dan niet te vergeten onze  muziekkapel o.l.v. de luitenant De  Groot.
Bij alle  plechtigheden waarbij de brigade betrokken was, zorgden zij voor een muzikale  omlijsting.

ZOMER 1941 NAAR  WROTTESLEY PARK, WOLVERHAMPTON


Hier hadden we  meer mogelijkheden, n.l. het grote ontspanningsgebouw, tevens gynnastiekzaal, de  sportvelden, hindernisbaan etc.
Er werd veel  gesport en het zaakje draaide goed. Eenmaal was er zelfs een mogelijkheid een  sportmedaille te behalen. De enige in zijn soort bij de Brigade. Allerlei  sportwedstrijden werden gehouden, onder anderen voetbal, hockey, zwemmen in het  zwembad op het RAF station Cosford, tafeltennis en nog altijd o.l.v. de  sportinstructeurs Granneman, De Dauwe en Ferguson (uit Z. Afrika), terwijl op  het bureau de sergeant Coomans fungeerde.


Ontspanningszaal annex gymzaal o.l.v. John  Ferguson
                 
 
PERIODE WINTER '43  - JUNI '44
Gedurende deze  periode, waarin zich op het krijgstoneel in de wereld zoveel afspeelde en ook  het een en ander gebeurde bij de brigade, qua commando, personeelsbezetting  enzovoort, kon men de brigade in verschillende locaties aantreffen, n.l.  achtereenvolgens Dovercourt bij Harwich: een aardige badplaats met een mooi  strand. Alleen konden we van dat laatste nooit gebruik maken, want het stond vol  met allerlei soorten obstakels.
In de zomer 1943  verbleven we in een groot tentenkamp bij Hemel Hampstead ten N. van Londen. Een  prachtige omgeving waarin we om half zeven 's morgens de golflinks opstoven voor  de morning P.T., iedereen de pest in dat dit weer moest gebeuren en er werd heel  wat aan gesleuteld dat dit niet door kon gaan.
Zo herinner ik me  nog, dat 'one day' om kwart over zes 's morgens de sergeant van de week op m'n  tent trommelde met de woorden, "Kapitein, het regent, zal ik de P.T. maar  aflossen"?
Warempel, ik  hoorde het tik-tik-tik op de tent, doch ook een bepaald typisch geruis. En dat  laatste kwam me verdacht voor als het gesis van water uit een spuit. Even de  onderkant van de tent opgelicht en ziedaar, een prachtige op mijn tent gerichte  waterstraal.
"Sergeant, 't kan  me niet schelen of het regent, de P.T. gaat door"! De sergeant af en ook de  waterstraal stopte onder een gesmoord gelach van twee officieren, de grote  boosdoeners.
Herfst '4-3  vertrokken we naar een zeer luxueuze badplaats aan de oostkust, n.l. Frinton on  Sea, om vervolgens voorjaar '44 weer op te duiken in Dovercourt, alwaar we in  juni 1944 via de radio hoorden dat een landing in Normandië was uitgevoerd.
Na nog enkele  weken verblijf in een tentenkamp in Narborough, was voor ons ook het moment  gekomen dat we voor het laatst onze spullen in Engeland inpakten en koers zette  naar het vaste land.
Nu ik dit geheel  de revue heb laten passeren en al die plaatsen heb genoemd waar de brigade heeft  gezeten, bekruipt me de gedachte: "Is dit alles in 4 jaar gebeurd"? Want heus,  in mijn verbeelding en vermoedelijk ook in die van jullie, hebben al die  verblijfsperioden een veel langere tijdsduur gehad.

Voetbalelftal met in donkere trui  keeper Kees van Tintelen.


Nederlands voetbalelftal na hun overwinning op Noorwegen maart 1941 in het  stadion van de 'Wolves'.
Links ltn. Paessens, rechts ltn. Rijkens de leiders van dit team. Trainer  Coomans staat tussen de spelers
SPORTWEDSTRIJDEN
Was dit in 't kort  zo ongeveer de geschiedenis van de sportbeweging bij de brigade gedurende de  periode '40-'44, ik zou tekort schieten, indien ik geen melding maakte van al  die vele sportwedstrijden die de Nederlanders, (uit alle streken van de wereld  in Engeland neergestreken), speelden tegen onze geallieerde vrienden.
Doch deze matches  waren niet alleen wedstrijden zonder meer, neen, ze waren ook manifestaties,  uitingen van vaderlandsliefde.
Bijvoorbeeld als  bij een Holland-België voetbalwedstrijd de twee ploegen in hun oranje of rode  shirt het veld opkwamen om zich vervolgens op te stellen en daarna het Wilhelmus  en de Brabançonne klonken, dan voelde je dat er een golf van ontroering door de  vele duizenden bezoekers trok.
Mij schieten de  woorden tekort om dit op de juiste wijze tot uiting te brengen.
De eerste  voetbalwedstrijd was op 1 feb. 1941 in het stadion van de Walthawston Avenue F.C.  in Londen.
Spelers; Brinkman,  Coomans, Kruse, Buitelaar, Van Elsäcker, Vos, Greve,  Trip, Van de Gender,  Luttmer en De Kanter. De uitslag was 3-3.
De volgende was op  11 okt. 1941 in het Wembley Stadion in Londen. De uitslag 3-2 voor België.  Spelers: Brinkman, Van der Zande, Ten Have, Dierijck, Coomans,  Trip, Greve, Van  Elsäcker, Van de Gender, Mokkestorm en Luttmer.
In 1942 (12  december) en 1943 zijn er nog 2 wedstrijden Holland - België in Londen gespeeld,  waarvan één in een gelijkspel en de ander in 'n overwinning van 2 - 1 voor ons  eindigde.
Ook tegen de "Free  Franco" werd op 18 april 1942 een wedstrijd gespeeld op het Brentford terrein in  Londen. Onze spelers waren toen: Coomans, Brinkman, Dierijck, Hoogeveen,  Trip,  Ten Have, Germans, Rauwerd, Luttmer, Van de Wetering en Greve. Deze partij werd  gewonnen.
Maar naast deze  Holland-België  matches werd er ook in de jaren '41 - '42 een zogenaamde Intergeallieerde  Competitie gespeeld met als deelnemers België, Noorwegen, Tsjecho-Slowakije en  Nederland. Met de vele wedstrijden tegen Engelse en Schotse ploegen erbij, kun je  zien dat er wel wat werk in de sportwinkel is verzet.
Ook de hockeyers  mogen we met spelers als Ben Ter Haar, Piet Voorburgh, Kruize, Vermeulen,  Haitink en midvoor Van de Berg niet onvermeld laten. Ze hadden een heel goed  team, dat tegen de  beste Engelse teams uitstekende resultaten boekten.
Terug naar de inhoud