2018 - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

2018

Laatste nieuws

Oktober 2018Frans van der Meeren is al decennialang een zeer toegewijde secretaris van de VOSKNBPI, maar wat velen niet weten is dat hij in 2008 ook de grote initiatiefnemer was van de oprichting van een Veteranen Ontmoetingscentrum in 'zijn' Bergen op Zoom. Dat was op 27 oktober reden voor een feestje, waarvoor zijn hele familie en vele bekenden van Frans waren uitgenodigd. In zaal Het Zwijnshoofd werd hij toegesproken door burgemeester Frank Petter die in zijn speech verhaalde wat Frans in zijn leven allemaal had ondernomen. Hij prees dat hij ondanks zijn hoge leeftijd nog zo maatschappelijk betrokken is: 'een boegbeeld van de gedachte van de participatiesamenleving. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om jou voor jouw jarenlange verdiensten te benoemen tot lid van Orde van Oranje-Nassau.'
Zeer verrast en zichtbaar ontroerd nam Frans de versierselen die bij deze onderscheiding horen in ontvangst en hield zelfs nog een dankwoord.


Oktober 2018

In Oirschot gesneuvelde soldaten van Irene Brigade krijgen erkenning


  Rinus Stönner                             Willem Meijwaard                                 
Op een plaquette in kapel De Heilige Eik aan de Proosbroekweg in Oirschot staan de namen van de twee omgekomen militairen van de Prinses Irene Brigade Stönner en Meijwaard, van wie vrijwel niemand weet meer wie zij waren en hoe ze om het leven gekomen zijn.

In diverse gesprekken die de webmaster voerde met de inmiddels overleden Tony Herbrink, werd hem duidelijk dat hij zich als pelotonscommandant zijn hele leven verantwoordelijk voelde voor de dood van Rinus Stönner. Van de Velde was daar erg van onder de indruk en dat was de reden dat hij drie jaar geleden in de lokale krant van Oirschot een paginagroot artikel plaatste en aandacht vroeg voor deze omgekomen militair. Hij gaf de gemeente een tip om de nog te bouwen zgn. langzaamverkeersbrug over het Wilhelminakanaal naar deze Rinus Stönner te vernoemen. Enkele maanden later reageerde de bekende wielerjournalist Fred van Slogteren, die familie bleek te zijn van Rinus, op dit artikel. Van de Velde vroeg hem om ook contact op te nemen met de burgemeester van Oirschot. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd, want hij zette zich met hart en ziel hiervoor in en schakelde ook het Eindhovens Dagblad in, dat enkele weken later Tony met een grote foto bij de plek des onheils in de krant afbeeldde. Vervolgens heeft Fred verschillende keren overleg gevoerd met het gemeentebestuur over realisatie van onze plannen en dat had gewenste effect!
Ook oud-aalmoezenier Jan van Lieverloo, die in Oirschot woonachtig is, heeft gelobbyd en dit alles heeft tot gevolg dat in mei 2019 een werkelijk prachtige voetgangers/ fietsbrug zal worden geopend met de namen van Rinus Stönner én Willem Meijwaard.
De brug een ontwerp is van de architectencombinatie West 8 – wUrck en de aannemer is Ballast Nedam. Er komt ook een informatiebord bij deze brug met daarop foto’s en achtergronden over het tweetal gesneuvelden.


Terug naar de inhoud