Depotbataljon - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Depotbataljon

Aankomst in Wales

Aankomst op het station in Porthcawl, augustus 1940

De eerste 'pioniers' van Ruperra Castle, in  't midden met zwart haar sld. Sturler

'Er was  een echt kasteel, maar het bood onvoldoende plaats aan het hele bataljon. Wij,  de derde compagnie, of alleen het derde peloton daarvan, lagen in tenten.  Volgens de geruchten moesten we weg uit Porthcawl ,omdat het contact met de uit  Nederland overgekomen troepen ons ook opstandig zou kunnen maken.'
'Het  voordeel van die tenten, vlak bij een lage muur om het kasteel, was dat je  ongemerkt na het avondappel kon binnenkomen. De tentcommandant meldde om 10 uur  "allen present" en er was zelden controle. Het nadeel was dat je verrekte van de  kou. '

In augustus 1940 kwamen hoe langer hoe meer burgers het kamp binnen, allen  met dezelfde oproep in de hand: "In naam der Koningin Wilhelmina....opgeroepen het vaderland te bevrijden van de Duitse bezetters ..."  Het waren de  eerste 'Engelsen' met een Nederlands paspoort en opgeroepen voor directe  indiensttreding. Het waren mensen uit diverse geledingen van de maatschappij: werkzaam in geld-en diamanthandel in Londen, Unilever-werknermers, variétéartiesten, muzikanten, zangers, journalisten en zelfs doctoren en chirurgen. De nieuwe lichting, zonder eerste oorlogservaringen, kon zich niet  goed mengen met de manschappen van het eerste uur. De laatstgenoemde rekruten werden samengebracht in een Depotbataljon. Ter voorkoming van een te grote troepenconcentratie in het tentenkamp werd dit Depotbataljon, in verband met het luchtgevaar, op 29 augustus 1940 verplaatst naar Ruperra Castle, ten noorden van de weg  tussen Cardiff en Newport. Dit nog niet zo oude kasteel had heel veel  verdiepingen, zalen, torens en in-en uitgangen.  Er was een dagelijkse verbinding tussen het kamp in Porthcawl en dit kasteel: zes aparte auto's met elk  een aparte missie......De postdienst vond plaats met een van de drie 'Hollandse'  Harley-Davidsons (1200 cc met achteruitversnelling!) met zijspan.

Ruperra Castle net voor de brand die het in  1941 verwoestte. Op dat moment waren er Engelsen in gelegerd

De subsistentencompagnie die hier ook werd gehuisvest, werd  ter promotie al snel omgedoopt in '4e Compagnie.' Commandant was reserve-kapitein der Artillerie Cohen. De kaderleden waren onderofficieren van de Militaire Politietroepen en ervaren instructeurs. De ongeschikt bevondenen voor gevechtsfuncties, werden voor zover het hun conditie toeliet, wel opgeleid: exerceren, marcheren, wapenexercitie en onderhoud, oefeningen met gasmaskers en ook de hindernisbaan werd genomen. De meesten kregen daarna een passende functie: administrateur, hulpfoerier, corveeër, messbediende, hulpkok enz.

Conwy, met op de achterste rij 2e van rechts Van Hulsteijn, 6e van rechts E. Koldewey, gehurkt 1e van rechts Huub Lauwers

'We waren blij in midden-oktober naar Conwy in Noord Wales te verhuizen. We  lagen daar in een groot gebouw vlak bij het strand. Het was heerlijk weer in een  bed te liggen en een goed bad te kunnen nemen. Aan de overkant van de weg lag  een heuvel van 100 a 150 meter hoog, die we eens met gasmasker op moesten  bestormen. Natuurlijk kwam Scottie als eerste boven. Toen ik mijn masker afzette,  liep er wel een halve liter water uit. We hebben daar mooie marsen gemaakt,  langs de zee of langs een riviertje en in de bergen. Plezierig was ook het  nabijgelegen Llandudno, een gezellig stadje aan een heel mooie baai. Jammer  genoeg bleven we ook daar niet lang.'
'Conwy was  een rustig plaatsje aan de voet van een hoge berg en gelegen aan zee. We werden  daar in het Morfa-kamp van 9 oktober tot 27 november in barakken ondergebracht. Onze Commanding Officirs waren hier Majoor P.F. de  Broekert en J. de Waal.  Het hoofdkwartier was hier gevestigd aan de  Beechwood Court. Behalve in het Morfa-kamp waren  er ook troepen gelegerd  in de Bryn Hyfryd.
Vier weken lang geen air-raid en  mooi dat het er was aan zee en tussen de bergen. Het was alsof er geen oorlog  bestond. Alleen de uitbetaling van soldij was erg onregelmatig, we zaten  regelmatig zonder geld.'

Het Depotbataljon werd op 10 oktober 1940 van Ruperra Castle naar Conwy in Noord-Wales overgebracht. Juist voordat dit bataljon eind november ook werd verplaatst naar Congleton, kwam door een noodlottig ongeval in Llandudno het allereerste brigadelid om het leven: Jan Engelinus Trip.
 
           
Terug naar de inhoud