Passeren grens bij Eede - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Passeren grens bij Eede

In Nederland
 
Toen koningin Wilhelmina, met haar gevolg, naar Nederland terugkeerde was de Tweede Wereldoorlog nog niet afgelopen. Na de bevrijding van Eede werd de grenslijn tussen België en   Nederland provisorisch aangegeven door een witte meelstreep. Op de puinhopen van het verwoeste dorp werd een nationale vlag geplaatst. Op 13 maart 1945 stak de vorstin vanuit België bij het Zeeuws-Vlaamse grensdorp Eede, nabij Aardenburg, de grens over. De vorstin schreef er zelf dit over: 'Zo kwamen wij dan de morgen van de dertiende maart bij Eede aan de Nederlandse grens, die ik te voet overschreed. Na een ontroerende verwelkoming door de aanwezigen ging het Nederland in. Waar ik ook kwam, dezelfde aandoening en geestdrift. Overal bloemen, geschenken en attenties van allerlei aard.'
Later bezocht de Koningin Breda en het onder water gelopen Walcheren, waarvan ze zeer onder   de indruk bleek: 'Het was een koude, onvergetelijke tocht. Welk een tragische aanblik bood nu het eens zo schilderachtige Walcheren: één groot watervlak zover men kon kijken, met overal verdronken torens en boerderijen, en bomen die geen jong groen meer zouden geven.'

Foto's: R. van de Velde

Het Nationaal Monument 'De Nederlandse Maagd' in Eede (gemeente Sluis) is een zuil, bekroond met een beeld van een staande vrouwenfiguur. In haar handen draagt zij het Nederlandse rijkswapen. Het gedenkteken is 4 meter 80 hoog.
Op het voetstuk luidt de tekst :
'HIER KEERDE
OP 13 MAART 1945
ONZE LANDSVROUWE
TERUG TOT HAAR VOLK'.
In 1984 zijn drie onderdelen aan het monument toegevoegd.

1. Een brencarrier (rupsvoertuig dat ook in gebruik was bij de Irenebrigade).

2. Een plaquette met de namen van de Canadese regimenten die daar gevochten hebben en verliezen hebben geleden.

De tekst op de plaquette luidt:

'THE ROYAL MONTREAL REGIMENT, THE CANADIAN SCOTTISH REGIMENT
THE REGINA RIFLE REGIMENT, THE ROYAL WINNIPEG RIFLES
17 TH DUKE OF YORK'S ROYAL CANADIAN HUSSARS
6 - 19 OTOBER 1944'.

3. Een plaquette van zwart natuursteen, bevestigd op een bakstenen gedenkmuur. De plaat vermeldt de namen van veertig oorlogsslachtoffers uit de toenmalige gemeente Aardenburg, waar Eede sinds 1942 deel van uitmaakt. De muur is 2 meter hoog en 2 meter breed.
Terug naar de inhoud