Periode 2007-2011 - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Periode 2007-2011

Laatste nieuws
mei 2009

Onthulling plaquette te St. Joris-Winge (B) op 30 mei 2009


Mevr. Vogels (zus van Anton Bijlsma) bij het monument in St. Joris-Winge

Begin september 1944 sneuvelde te St. Joris-Winge in België drie leden van Prinses Irene Brigade: Anthoon Bonte, Anton Bijlsma en Henk de Groot.
De webmaster van deze site en tevens de initiatiefnemer, stuurde in oktober 2007 een verzoek naar de gemeente Tielt -Winge om een monument met plaquette te mogen plaatsen in hun deelgemeente St-Joris-Winge. Hij had hiervoor zowel een brief als e-mails gestuurd naar B&W, de burgemeester en 1e wethouder van die gemeente. Op 21 december 2007 kreeg hij van de gemeentesecretaris Dhr. De Keyzer, die sprak namens de adviesraad en gemeentebestuur, officieel toestemming daarvoor.

Op 8 mei 2008 bracht Richard van de Velde een bezoek aan het gemeentehuis van Tielt-Winge. Hij werd hier zeer hartelijk ontvangen door zowel de gemeentesecretaris, een schepen van Toerisme, twee ambtenaren van cultuur en toerisme en last but not least de burgemeester. De betrokkenen bleken zeer goed geïnformeerd te zijn en over veel enthousiasme te beschikken. Ook bleek al vrij snel dat alle partijen op één lijn zaten.

Op 17 maart 2009 bracht Van de Velde het door hem ontworpen monument naar St. Joris-Winge. Tevens werd in goed overleg het programma minutieus doorgelopen en de taken verdeeld.


De indrukwekkende ceremonie rond de onthulling vond plaats op 30 mei 2009

De plechtigheid ving aan ongeveer op de plaats waar de soldaten Bonte en Bijlsma en korporaal De Groot van de Prinses Irene Brigade op 6 september 1944 om het leven kwamen, nl. op het kruispunt Leuvensesteenweg/ Tweevijverstraat net buiten St.Joris-Winge. Onder toeziend oog van een twaalftal oud-leden van de Prinses Irene Brigade, een afvaardiging van B&W van Tielt-Winge, directe familie van de slachtoffers en Belgische vaandeldragers, verhaalde de initiatiefnemer van de gebeurtenissen van bijna 65 jaar geleden. Na een korte plechtigheid, legden burgemeester Desaever-Cleuren en dhr. Hemmes, als voorzitter van de VOSKNBPI, symbolisch een bloempje neer op deze memorabele plaats. Ook de familie De Groot plaatste hier een bloemetje ter nagedachtenis aan hun overleden familielid.

Vijf oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder een heuse scoutcar, zorgden ervoor dat de genodigden en belangstellenden vervoerd konden worden naar de St. Joriskerk in het centrum van het dorp, waar het overige gedeelte van het programma zou plaatsvinden. Daar aangekomen stond de Vaandelwacht al gereed en speelde de plaatselijke harmonie De weergalm der Winghe een welkomstmars, waarna iedereen door een haag van vaandels de kerk betrad.
De priester-aalmoezenier dhr. Van der Vring en de plaatselijke priester dhr. D’Havé ,verzorgden hier een gezamenlijke eucharistieviering, die mooi werd opgeluisterd door het St. Joriskoor. 

Hierna togen de toehoorders naar het perk naast de kerk, waar de onthulling van het monument zou plaatsvinden. Hier volgden achtereenvolgens de speeches van dhr. Van de Velde, burgemeester Desaever-Cleuren en dhr. Hemmes. Namens de familie van de slachtoffers sprak de dochter van Anton, mevr. Ann Bijlsma-Webb, die voor deze plechtigheid met haar familie speciaal uit Engeland was overgekomen. Zij was het ook die samen met de broer van Henk de Groot het monument onthulde door het op plechtige wijze te ontdoen van de Nederlandse vlag. Vervolgens legden afgevaardigden van de Prinses Irene Brigade, het college van B&W van Tielt-Winge en familieleden van de slachtoffers kransen en bloemstukken.

Er dient ook nog vermeld te worden dat er familie, een neef en zijn vrouw, van Anthoon Bonte bij alle plechtigheden aanwezig was. Zij waren voorafgaand aan de ceremonie nog op de begraafplaats van hun oom in Leuven geweest.
Het slotakkoord was voor de plaatselijke Weergalm der Winghe waarvan een lid de Last Post speelde en de harmonie op indrukwekkende wijze eerst het Wilhelmus en daarna het Belgisch volkslied ten gehore bracht.
Na het dankwoord van de initiatiefnemer, vervoegden de toehoorders zich achter de harmonie aan richting gemeenschapscentrum De Maere. Hier werden alle aanwezigen, op initiatief van het gemeentebestuur, op hartelijke wijze ontvangen met heerlijke hapjes en drankjes. Dhr. Hemmes sloot het geheel in stijl af door alle betrokkenen te bedanken die deze ceremonie tot iets onvergetelijks hadden gemaakt.

De webmaster en initiatiefnemer wil nog eens extra benadrukken dat hij de samenwerking met alle Belgische betrokkenen als zeer bijzonder heeft ervaren en spreekt de wens uit dat de band tussen de Prinses Irene Brigade en de gemeente Tielt-Winge voor de toekomst behouden zal blijven!

Het monument is geplaatst in een perk naast de kerk te St.Joris-Winge, nabij de plaatselijke oorlogsmonumenten.
Fotoreportage van de ceremonie op 30 mei 2009
April 2007

Plaquette voor gesneuvelde Irenebrigadiers in Boven-Leeuwen

 
In de laatste maanden van 2007 heeft de webmaster van deze website pogingen gedaan om het Gemeentebestuur van West-Maas en Waal te overtuigen van de noodzaak van een eenvoudige plaquette voor de gesneuvelde Irenebrigadiers Kroon en Arnoti in hun deelgemeente Boven Leeuwen. Hij had hiervoor zowel B&W van genoemde Gemeente benaderd, maar ook B&W en gemeenteraadsleden van de Gemeente Druten, waar Horssen onder valt. In laatst genoemde deelgemeente liggen namelijk de graven van de gesneuvelden Brigademannen Raymond Arnoti en Marius Kroon.

De website van Nieuws van Maas en Waal, zie 23 en 24 oktober

Krantenartikel in de Gelderlander 27 oktober 2007
Krantenartikel in De Gelderlander van 3 november 2007

Eind 2007 voerde Van de Velde ook veel gesprekken met ooggetuigen van de hinderlaag, waarin bovengenoemde soldaten zijn gevallen, w.o. ook met oud-commandant van de Recce de 95-jarige B. ter Haar en drie inwoners van Boven Leeuwen. Hun verklaringen kunt u hier lezen. 

28 november 2007 viel uiteindelijk de beslissing: B&W van West Maas en Waal  liet bij monde van burgemeester Steenkamp in een persoonlijk gesprek met de getuigen van het drama en de webmasters van deze site en Maaswaalweb weten dat er een plaquette op het oorlogsmonument te Boven-Leeuwen geplaatst mocht worden. Op 12 april 2008 vond uiteindelijk in een indrukwekkende ceremonie, de onthulling van de plaquette voor de dienstplichtige soldaten Kroon en Arnoti plaats. They will be remembered!


Programma 12 april 2008 Boven-Leeuwen
Verslag van ceremonie op 12 april 2008 op Maas Waal Web van Nol van Eck (incl. fotoreportage)
Interview met Dhr. J. Kroon en N. Rietkerk, broer en zus van Marius Kroon, in de Gelderlander van 14 april 2008
Mooie verfilming van deze onthulling door plaatselijk bekende cineast Jos van Kruisbergen


Augustus 2006

Voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene krijgt onderscheiding ”Freedom of the City” van de stad Wolverhampton

Zaterdag 19 augustus 2006 ontving een delegatie van oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene uit handen van de burgemeester van Wolverhampton de “Freedom of the City”. Dit Ereburgerschap wordt hoogst zelden toegekend en is zelfs uniek te noemen omdat het de eerste keer is dat een buitenlandse organisatie in Engeland een dergelijke eer te beurt valt.

 v.l.n.r. Genmaj bd Rudi Hemmes, de burgemeester van Wolverhamton en Kolonel bd Tony Herbrink

Er bestaat een nauwe band tussen de stad Wolverhampton en de, in Engeland in 1941opgerichte, Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Die band dateert van mei 1941, toen het eerste detachement werd gelegerd in Wolverhampton, in Wrottesley Park, om getraind te worden voor de invasie in Normandië.
Het was in Wolverhampton dat Koningin Wilhelmina de naam van haar kleindochter Prinses Irene, “zij die vrede brengt”, toekende aan de Brigade en een Vaandel overhandigde aan de toenmalige commandant, generaal Noothoven van Goor.
De reden om juist de Prinses Irene Brigade de hoge onderscheiding toe te kennen is vooral vanwege hun inspanningen voor de vrede in Europa gedurende de Tweede Wereldoorlog en de meer dan 60 jaar durende vriendschap tussen de Brigade en de stad.
Sinds 1947 organiseert de afdeling van de British Legion in Wolverhampton in samenwerking met het gemeentebestuur van Wolverhampton ieder jaar een herdenking op het kerkhof aan Jeffcock Road. Daar liggen 23 Nederlandse militairen van de Brigade begraven onder wie generaal Noothoven van Goor. Zij waren getraind om ingezet te worden op het vasteland van Europa, maar stierven helaas voortijdig.
Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, dat de tradities van de Prinses Irene Brigade voortzet, is elk jaar met een aantal jonge fuseliers en oud-strijders aanwezig tijdens deze herdenking.

Natuurlijk was het Garderegiment ook op zaterdag 19 augustus jl aanwezig want, zoals de commandant van het Garderegiment zei, iedere eer die de Prinses Irene Brigade te beurt valt is ook een eer voor het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Met het voorbeeld van de Prinses Irene Brigade voor ogen vertrekt het Garderegiment in november van dit jaar naar Uruzgan in Afghanistan om daar te werken aan de wederopbouw van het land.

Voorzitter van de vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke Brigade Prinses Irene, generaal majoor bd Rudi Hemmes was zaterdag een gelukkig mens. Hij benadrukte nog eens de goede verstandhouding tussen de stad en de oud-strijders van de Prinses Irene Brigade en hoopte dat de huidige generatie er in zal slagen om langdurige vrede en veiligheid in de rest van de wereld te handhaven.

Persbericht: Wolverhampton, Den Haag, 19 augustus 2006

Terug naar de inhoud