Zoektocht naar informatie - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Zoektocht naar informatie

Zoektocht-Search

Search for information on former members of the Princess Irene Brigade

De webmaster beschikt inmiddels over een beperkte namenlijst van 1800 leden van de Prinses Irene Brigade en hij krijgt wekelijks verzoeken om uitgebreide informatie over vml. leden van deze brigade. Het is echter ondoenlijk voor hem al die info te verzamelen. Er is in Kerkrade een instantie die over de door u gezochte betrokkene ook interessante informatie kan geven nl. in de vorm van een "Staat van Dienst". Hieronder staat hoe u dat het beste kunt aanpakken. Binnen enkele weken na de aanvraag krijgt u bericht thuis, soms zelfs met een foto erbij.
Alvast veel succes.

English
If you want some more details on a person who was detached with the Princess Irene Brigade you should get in contact with the Ministry of Defence in Kerkrade (NL). They can give you more information on him. The webmaster can’t do that for you, because he's not related.
Visit the white link to the website below. Or contact this ministry at the following Dutch institute (See post address on the bottom of this page) and ask for a State of service.

Persoonsarchief
De afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (voorheen BRIOP) heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de mannelijke bevolking van Nederland over de afgelopen 80 jaar. Een belangrijke taak is het verstrekken van informatie voor rechtspositionele vraagstukken als een juiste pensioendatum of een exacte dag van een ambtsjubileum.

Naast de personeelsgegevens van militairen en burgerambtenaren beschikt deze afdeling ook over specifieke personeelsbestanden vanaf geboortejaar 1920, zoals stamboekgegevens en personeelsdossiers.

Denk hierbij aan:

  • berekening tijd in actieve dienst voor pensioentijdberekening;
  • bewijs van het vervullen van de dienstplicht;
  • bewijs van buitenlandplaatsing ten behoeve van AOW/Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • aan de hand van diensttijd vaststellen van het ambtsjubileum;
  • diensttijdverklaring ten behoeve van nieuwe werkgever.

In verband met de AVG is de aanvraagprocedure voor het opvragen van een persoonsdossier of medisch dossier veranderd.
Alle aanvragen dienen gedaan te worden via de Internetsite van het Ministerie van Defensie:


Om bij de juiste afdeling terecht te komen maakt u volgende keuzes.

Kies voor de volgende keuzes :
• Recht op informatie

Dan maak je een keuze uit een van de volgende Keuzes
• eigen persoonsgegevens
• Persoonsgegevens van een ander
• Persoonsgegevens van een overleden persoon

Vul bij het volgende vraag Werknemer-id / registratienummer het peoplesoft nummer of registratienummer in, maar als je deze gegevens niet weet vul dan altijd de geboortedatum in van de persoon waar het om gaat.

Bij de vraag Om welke persoonsgegevens gaat het? Kies dan altijd een van de volgende keuzes
Volledig personeelsdossier
Overzicht staat van dienst
Medisch dossier

Het systeem geeft aan welke documenten verplicht zijn om up te loaden

Wilt u zowel medisch als P-dossier dan zijn dat 2 E-formulieren die u in hoort te vullen.

Postadres/ Postaddress:

Ministerie van Defensie
Semi-Statisch InformatieBeheer
MPC 77L
Postbus 90099
3509  AB  Utrecht
The Netherlands

Het kan gebeuren dat u gegevens wilt opvragen van iemand die geboren is in de periode 1900-1920. In dat geval zult u contact moeten opnemen met het Nationaal Archief. Met onderstaande link kunt u dan uw onderzoek verder voortzetten:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.259      KL 1911-1920 met inventarisnummer: 32712

Veel succes gewenst in uw speurtocht naar informatie!


Terug naar de inhoud