Lammers, P.W.H. - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Lammers, P.W.H.

Erelijst gesneuvelden > Namenlijst slachtoffers Veldtocht
Achternaam: Lammers
Voornaam: Peter Wilhelmus Hubertus
Voorletters: P.W.H.
Rang: Sergt.
Mil. Onderdeel: Kon.Ned.Brig.Prinses Irene
Geboorteplaats: Blerick
Geboortedatum 31-12-1906
Overlijdensplaats: Ranville, Fr.
Overlijdensdatum: 14-08-1944  
Begraafplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen
Gemeente: Rhenen
Provincie: Utrecht
Land: Nederland
Vak:  
Rij: 8
Nummer: 42      

Bron foto grafsteen: OGS

Peter "Piet" Wilhelmus Hubertus Lammers, wordt op 31 december 1906 te Venlo-Blerick geboren. Hij is getrouwd met de Duisburgse Theresia "Thea" Seelen (*1910) en ze krijgen samen op de Steegstraat 9 drie kinderen: Maria "Mia" (*1931), Bertha "Bertie" (1934-2018) en Peter "Piet" (1935-1991).


In het dagelijks leven is Piet beroepsmuzikant. Hij is een goed gehumeurde, goed geklede, zachtaardige man die niet graag op de voorgrond staat. Met zijn combo, met o.a. Harry van Hagen en Jo Caris, speelt hij vaak bij de matineevoorstellingen op zondagmiddag en de dansavonden in de zaal "Nationaal" in Blerick.


Bron foto's: I. Burggraaf

Zijn leven bestaat bijna geheel uit muziek, die is er dan ook met de paplepel ingegoten door zijn vader die hem van jongs af aan muziekles geeft. Zo leert hij verschillende instrumenten bespelen zoals de trombone, saxofoon, viool en de bas.

Als de oorlog uitbreekt, vlucht Piet zoals velen naar Engeland en belandt hij uiteindelijk bij het Nederlandsch Legioen in Porthcawl, in Zuid-Wales. Hier wordt hij ingezet voor bewakingsdiensten bij dichtbij hun kamp gelegen havens, staalfabriek en vliegvelden St. Athens bij Cardiff en Stonning Downs.
In juli 1940 houdt de minister van Defensie Dijxhoorn een toespraak in het kamp in Pothcawl en deelt tot verbazing van de toehoorders mee, dat de regering z.s.m. wil overgaan tot vorming van een muziekkorps en bereid is daar 350 pond voor uit te trekken.
Het is niet eenvoudig uit de vele aanmeldingen een orkest samen te stellen, een groot deel valt af, omdat men denkt dat er een jazzorkest zal worden gevormd. Piet Lammers hoort bij de enkelen die geoefend genoemd mogen worden, omdat hij muziekschool heeft gedaan en verschillende instrumenten bespeelt. Oorspronkelijk bestaat dit orkest uit vijfendertig man, samengesteld uit vrijwilligers die in hun burgerleven ooit een muziekinstrument hebben bespeeld. Eigenlijk moet dit orkest een fanfare genoemd worden, want door een gebrek aan klarinettisten is het feitelijk geen harmonie.

Muziekstuk Majoor Doormanmars (Bron P. Lammers)

Begin augustus arriveren de instrumenten en kunnen de repetities beginnen in een zaaltje aan de Coney Beach in Portcawl. Op 3 september presenteert het muziekkorps zich al met succes in Londen, ter gelegenheid van de herdenking van één jaar oorlog.


Creaties van Piet Lammers: 'Potpourri van Hollandsche soldatenliederen' en de beroemde 'Prinses Irene mars'

Vanwege zijn verdiensten bij het muziekkorps wordt Piet vrij spoedig bevorderd tot korporaal en later tot sergeant onderkapelmeester van het muziekkorps Prinses Irene. Hij legt zich steeds meer toe op het schrijven en arrangeren van diverse muziekstukken. Zo componeert hij de mars 'Neerlands Hoop', 'De Milva Mars', 'Majoor Doormanmars', 'Prinsessenmars', 'De vaandelmars' en de beroemde 'Prinses Irene mars'. Bovendien arrangeert hij de 'Potpourri van Hollandsche soldatenliederen' en verschillende andere potpourri's met voor die tijd populaire liedjes.

De kapel heeft een halfjaar lang haar thuisbasis in Congleton en vanaf mei 1942 wordt dat Wrottesley Park in Wolverhampton. Het muziekkorps treedt veel op voor de radio en verzorgt optredens in Londen en Wolverhampton.
Omdat de muzikanten gewend zijn aan het spelen van Nederlandse marsen en deze bladmuziek niet te koop is in Engeland, gaat Piet deze muziek op papier zetten. Met succes, want ook het Engelse publiek weet deze Nederlandse muziek te waarderen. Zo bewerkt hij onder andere 'De Manoeuvre mars', 'Rucphense feestmars' en psalmen uit Valerius gedenkklanken.


Optreden op 10 mei 1940 in Londens park t.g.v. 1-jarige herdenking oorlog


Optreden in hartje Londen 6 augustus 1941

Bij de reorganisatie van begin 1943 krijgt het muziekkorps ook een oorlogsbestemming. De muzikanten worden ondergebracht bij de medische dienst van de brigade en ze moeten al gauw een pittige, tijdrovende cursus 'gewondendrager' volgen, zodat ze de functie krijgen van 'gewondenverzorger' en 'ziekenverpleger'. Er is geen plaats meer voor een kapel van 35 man plus dirigent Ltn. De Groot, daarom wordt het muziekkorps teruggebracht tot 15 man, waarvan Piet Lammers de drijvende kracht blijft.
Voor muziekmaken tijdens parades of concerten blijft maar weinig tijd over. Er worden nog slechts enkele lunchconcerten gegeven t.b.v. arbeiders in munitie- en vliegtuigfabrieken.
De 'Royal Netherlands Brigade Princess Irene Military Band' neemt ook vier 78-rpm grammofoonplaten op in de studio van 'His Masters Voice' in London. Ook verzorgt het orkest veel radio-optredens voor radio Oranje en de BBC.


Congleton 1941, vijfde linksvoor is Majoor Doorman, rechts van hem Piet Lammers
De tijd net voor de invasie moet voor Piet zwaar en eenzaam zijn geweest. Dit blijkt uit zijn brieven naar zijn gezin in Blerick, waarin hij herhaaldelijk vraagt, ja bijna smeekt, wanneer hij een bericht van het thuisfront zal terugkrijgen.  

Brief van vrouw en kinderen 27 juni 1942:
Lieve pappa,
Wij passen goed op. Bidden iederen dag voor u dat pappa weer gauw bij ons is.
Mamma, Mia, Bertie, Pietje.

Antwoord van Piet Lammers aan zijn vrouw en kinderen:
Lieve kinderen, bericht ontvangen was zeer blij.
Pas goed op en blijf braaf. Vergeet pappa niet.
Je lieve papa.

Er is ook een brief bewaard gebleven, waarin hij vol trots aan zijn vader schrijft, dat hij niet kan wachten om zijn nieuwe muziek aan hem voor te spelen en dat hij zo dankbaar is dat zijn vader zoveel tijd en zuur verdiend geld in zijn muzikale opleiding heeft gestoken.


Bron foto's: I. Burggraaf

Peter is nog geen week in Normandië als tegen de avond op 14 augustus 1944 de stellingen en het Brigade-hoofdkwartier, nabij het kasteeltje in Chateau St.Côme in Normandië, weer zwaar onder vuur worden genomen door zowel Duitse artillerie als mortieren. Het bos om het hoofdkwartier speelt de Duitsers in de kaart: de granaten ontploffen in de bomen en er daalt een enorme schervenregen op Irenemannen neer. Wachtmeester Lammers van de medische dienst wordt, terwijl hij onder een boom een brief ligt te lezen, door een van die scherven dodelijk geraakt en is daarmee de eerste gesneuvelde van de Brigade.

Het eerste graf van Peter in Ranville (Bron OGS)

Met dank aan P. Lammers en I. Burggraaf
Terug naar de inhoud